نشان اعتماد انجمن گردو

بر اساس تصمیم هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان گردو استان همدان به منظور پایش و بهبود فضای کسب‌و‌کار و اصناف با زمینه فعالیت فروش گردو و نهال گردو و زمینه های مرتبط مقرر گردید که طی مراحل ذیل به صاحبان آنها نشان اعتمادی بر اساس طرح ذیل تقدیم گردد .

 

مراحل دریافت نشان اعتماد انجمن گردو

 

 • عضویت در اتاق بازرگانی
 • حضور مستمر و ثبت نام در جلسات انجمن گردو
 • امضا تعهدنامه نشان اعتماد
 • واریز هزینه صد هزار تومانی جهت هزینه دریافت نشان
 • دریافت مشخصات فردی
 • ثبت مشخصات در سیستم وب سایت انجمن و دریافت آدرس اختصاصی
 • چاپ نشان گردو و نصب آن در آدرس محل فروشگاه به همراه اعضای انجمن گردو

 

مشخصات فردی عضو :

 • نام و نام خانوادگی : ………………………………
 • عکس پرسونلی : …………………………………..
 • نام فروشگاه : ………………………………………
 • آدرس فروشگاه : …………………………………..
 • شماره تماس همراه و فروشگاه : ………………..
 • سابقه فعالیت : به عنوان مثال 18 سال ………..

 

برای دریافت و نصب نشان اعتماد انجمن گردو کافی است با اتاق بازرگانی شهرستان تویسرکان تماس حاصل نمائید .

شماره های تماس :

08134944003
08134926667