اطلاعیه : بازدید از نهالستان

سلام ودرود خدمت اعضاء محترم انجمن گردو واعضاء محترم علاقمنداتاق بازرگانی
پیرو هماهنگی بازنجیره تولید نهال گردوی پیوندی امروز ساعت ۱۴ زمان حرکت برای بازدید از این باغ تولید نهال گردو است ، لطفا برای شرکت در این برنامه با تماس با اتاق بازرگانی هماهنگ نمائید . به دلیل آنکه مسافت کمی طولانی و روزگار کوتاه است ، لطفا راس ساعت مقرر آماده حرکت باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.