آمار نامه کشاورزی جلد سوم محصولات باغبانی

محصولات باغبانی
(سطح غیربارور و بارور، میزان تولید و عملکرد به تفکیک آبی و دیم)

سطح زیر کشت گردو سال 1399 در استانها:

از این اطلاعات و آمار می توان نتیجه گرفت که سطح برداشت محصول ما از هر هکتار کمتر از 2 تن در کشور می باشد که این موضوع باعث شده است که ما نتوانیم با کشور های دیگر در مسئله تولید گردو رقابت کنیم . به همین خاطر قیمت تمام شده محصول گردو برای کشاورز خیلی بیشتر درآمده و ارزش افزوده کمتر برای او حاصل می شود .

پس بهتر است این مقدار سطح زیر کشت گردو در کشور تحت نظارت و کنترل و توسعه توسط جهاد کشاورزی قرار گرفته، تا بتوانیم این محصول را نیز به سبد صادراتی کشور اضافه کنیم .

البته باید توجه داشت که تنها در محصولات باغبانی سطح زیر کشت مهم نیست، طعم و مزه و کیفیت محصول نیز از درجه و اهمیت خاصی برخوردار است ، که فعل حال برنامه مدونی برای توسعه بازار به این سمت و سو گویا در محصولات کشاورزی وجود ندارد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.