جلسه هیئت مدیره انجمن گردو

جلسه با قرائت قرآن آغاز گردید ،

در ابتدا حسن موحد مسئول انجمن از اعضا درخواست مشارکت و همفکری برای اولویت بندی مشکلات شناسایی شده و کاستی های بخش گردو همدان شد ، دستور جلسه به طور خلاصه ارائه گزارش روند ثبت اداری مصوبات مجمع عمومی و ارائه پیشنهادات هیئت مدیره در مورد اولویت بندی مشکلات و کاستی های بخش گردوی همدان و پیگیری مطالبات و تنظیم برنامه گردش علمی و بازدید از زنحیره تولید نهال گردوی پیوندی بود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.