گزیده ی تاریخچه ی گردو

گردو، گونه ای از میوه های آجیلی (مغردار) و از جنس ژوگلانس(Juglans) است که انواع وحشی یا بومی آن در چین ،ژاپن ،هند،ایران ،آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی ، در امتداد کوههای آند تا آرژانتین یافت می شود.

شش گونه از این جنس در آمریکا ، فرانسه و اغلب مناطق گردوخیز جهان وجود دارند که از لحاظ پایه و میوه مهم و مورد توجه اند و تحت آزمایش قرار گرفته اند. این شش کونه عبارتند از :J.regia L ، J. hindsii jeps، J. cinerea L،J. major Heller ،J. sieboldiana، که در بین آنها J.regia L گونه ای است ایرانی معروف به پروژن والنات (گردوی ایرانی ).

گردو در گذشته های بسیار دور از فلات ایران به یونان و روم ،و از آنجا به سایر نقاط اروپا برده شده است . پیش از سال 1562میلادی ، از این گونه ایرانی چند درخت در انگلستان کشت شده بود و بعدها مهاجران این گونه را از انگلستان به آمریکا بردند.به همین دلیل گردوی ایرانی در آمریکا به انگلیسش والنات مشهور شده است .رومیها این گردو را میوه خدایان ،بلوط ژوپیتر یا ژویس گلانس می نامیدند ، که همین ژوگلانس امروزی است .حتی اکنون نیز بیشتر باغبانهای قدیمی آمریکایی گردو را به همان نام ایرانی یعنی گردوی پارسی می شناسند. انواع این جنس در محدوده مرزهای ایران و در کشورهای دیگر همسایه فلات ایران وجود داشته و از راه ایران از قفقاز به ترکمنستان نیز برده شده است.

در حال حاضر غیر از درختان کهنسالی از این گونه که در سواحل اقیانوس اطلس یا آرام دیده می شوند ،نمونه های کهن دیگری از گردو در نقاط مختلف گردوخیز جهان از جمله ایران نیز وجود دارند که قدمت وسن رویش آنها از سنین عمر گردوهای موجود در آمریکا یا سایر مناطق فراتر می روند.چنانکه غیر از تویسرکان ،تفرش وخوانسار که مرکز جوزستانهای ایران اند، تک درختانی از گردودر گوشه و کنار درههای مرتفع ایران، در سه رشته جبال هزار مسجد،البرز وزاگرس وجود دارند. در الموت قزوین یا ریشخوار در شرق قوچان ،یا دره های شرقی وغربی کوه بینالود و یا در دامنه های جنوبی کوههای هزار ولاله زار کرمان ،به خصوص در قریه ((هنزا))با 2500مترارتفاع از سطح دریا (در شمال ساردویه جیرفت )،هم اکنون تک درختانی از گردو چنان کهنسال بر سر پا دیده می شوند که سن برخی از آنها را بیش از 500 سال برآورد کرده اند . عجیب آنکه ! از بازو های قطور خوابیده و برگشته به زیر زمین آنها درختان کهن دیگری مجددا رویده اند که بیش از دو قرن است به بار نشسته اند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.