پرورش گردو به روش جدید(انتخاب پایه گردو)

خط سیاه و اثرهای آن بر انتخاب پایه اکنون این موضوع ثابت شده است که ویروس پیچیدگی برگ گیلاس (CLRV) در گردو به طور غیر مستقیم باعث ناسازگاری یا عدم تطابق پایه و پیوند می شود، بخصوص اگر گرد و روی پایه هایی به غیر از I regia L مانند J. major…

گزیده ی تاریخچه ی گردو

گردو، گونه ای از میوه های آجیلی (مغردار) و از جنس ژوگلانس(Juglans) است که انواع وحشی یا بومی آن در چین ،ژاپن ،هند،ایران ،آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی ، در امتداد کوههای آند تا آرژانتین یافت می شود. شش گونه از این جنس در آمریکا ، فرانسه و…

روش مقابله با تنش آبی در باغات گردو

آبخوان ها یا سفره های آب زیر زمینی از جمله میراثی است که سالیان دراز به ما ارث رسیده است، با پیش بینی تنش آبی در سال پیش رو و برداشت بی رویه باعث خواهیم شد که منطقه از حالت بحرانی به فوق بحرانی تغییر یابد و این زنگ خطری برای خشکسالی های پیش…

چه زمانی برای پیوند گردو مناسب است

یکی از مهمترین مسائل که همیشه باغداران گردو با آن کار دارند ، مسئله پیوند گردو است ، چرا که پیوند گردو می تواند درخت و شاخه های آن را جوان سازی و اصلاح کند به همین دلیل دانستن نکات زمان پیوند و نحوه پیوند و چرایی پیوند برای باغدار ها مهم…